Menu Zamknij

Tag: Milky Wishlake

Milky Wishlake – Wait For Us

Debiutant Milky Wishlake, czy­li Kamil Zawiślak, pasu­je do wytwór­ni Nextpop (i jesz­cze do zaha­cza­ją­cej o hip-hop U Know Me). Wokalista i pro­du­cent, pia­ni­sta jaz­zo­we­go Quantum Trio, celu­je w pio­sen­ko­wą elek­tro­ni­kę w sty­lu Bokki czy Baascha. Pomaga mu węgier­ski per­ku­si­sta Peter Somos, a na pły­cie gosz­czą też Dawid Podsiadło oraz mło­da woka­list­ka Oly.