Menu Zamknij

Tag: Miłosz Pękala

Shy Albatross – Woman Blue

Gwiazdorska pły­ta, z tym że dla każ­de­go gwiaz­dą będzie kto inny. Śpiewa Natalia Przybysz, wiel­ki blu­eso­wo-roc­ko­wy głos, któ­re­go pierw­szym kro­kiem w chmu­rach były r’n’b i hip-hop. Na gita­rze gra arcy­mistrz nowej muzy­ki żydow­skiej, krą­żą­cy od Afryki do kla­sy­ki eru­dy­ta i zna­ko­mi­ty tech­nik Raphael Rogiński.