Menu Zamknij

Tag: Miron Białoszewski

Asi Mina – Biało

Coraz wię­cej płyt zaha­cza o Mirona Białoszewskiego – i dobrze. Jego twór­czość przy­cią­ga duchy nie­spo­koj­ne i wraż­li­we. Joanna Bronisławska, czy­li Asi Mina, Białoszewskim zafa­scy­no­wa­ła się jako 11-lat­ka. Do poświę­ce­nia mu słu­cho­wi­ska goto­wa jest dopie­ro teraz, po 30 latach z Mironem.