Menu Zamknij

Tag: Mona Mur

Mona Mur – Warsaw

Ciekawostka dla wiel­bi­cie­li Grzegorza Ciechowskiego. W koń­cu 1989 r. do Warszawy przy­jeż­dża Niemka Mona Mur, cór­ka emi­gran­tów z Polski, w latach 80. współ­pra­cu­ją­ca m.in. z muzy­ka­mi Einstürzende Neubauten i Dieterem Meierem z Yello. Przez Małgorzatę Potocką tra­fi­ła na Ciechowskiego, któ­ry pro­du­ku­je jej płytę.