Menu Zamknij

Tag: Neon Indian

Neon Indian – Era Extrana

Oto facet odpo­wie­dzial­ny za chil­l­wa­ve. Neon Indian swo­im debiu­tem sprzed dwóch lat „Psychic Chasms” zdo­był mia­no kla­sy­ka gatun­ku. Rzecz pole­ga na elek­tro­nicz­nej nostal­gii za lata­mi 80., ale zmy­ślo­nej i prze­two­rzo­nej – szef pro­jek­tu Alan Palomo ma tyl­ko 22 lata.