Menu Zamknij

Tag: Neony

Neony – Uniform

Coś z tej pół­ki co Muchy: gita­ro­wy zespół śpie­wa­ją­cy nie­głu­pie tek­sty po pol­sku do melo­dyj­nych, pod­pa­trzo­nych u Brytyjczyków pio­se­nek. Główne tema­ty to mia­sto, taniec, zna­jo­mo­ści z poten­cja­łem i zna­jo­mo­ści dopie­ro potencjalne.