Menu Zamknij

Tag: New Moon Recordings

Hatti Vatti – Worship Nothing

Hatti Vatti ma dryg do łącze­nia skraj­no­ści. Rytm sta­no­wią pod­cię­te wyso­kie dźwię­ki (jak z wytwór­ni Morr sprzed lat) zde­rzo­ne z roz­dy­go­ta­nym ude­rze­niem sto­py. Do tego nie­koń­czą­cy się akord jak z nowo­jor­skie­go mini­ma­li­zmu i prze­szy­wa­ją­cy bas. Jeszcze pul­su­ją­ce brzmie­nia i arpeg­gia przy­po­mi­na­ją­ce ni to Kraftwerk, ni to Jarre’a, mru­gnię­cia syntezatora.