Menu Zamknij

Tag: Oficyna Transatlantyk

Ptaki – Przelot

Słowo „prze­lot” oprócz głów­nych zna­czeń nosi jesz­cze jed­no – dobry, bez­pro­ble­mo­wy kon­takt z kimś. Ptaki poka­zu­ją prze­lot, jaki pol­ski pop lat 70. i 80. ma z tanecz­ną, didżej­ską odmia­ną współ­cze­snej muzyki.