Menu Zamknij

Tag: Olivia Anna Livki

Olivia Anna Livki – Strangelivv

Mocny powrót uro­dzo­nej w Opolu miesz­kan­ki Berlina. Drugą pły­tę Olivii Anny Livki wspar­li finan­so­wo fani i choć wydaw­cą jest duży kon­cern, brzmie­nie artyst­ki wyda­je się wręcz gęst­sze i tward­sze. To dziew­czy­na z moc­nym gło­sem, gra­ją­ca na gita­rze baso­wej ostre rif­fy i lubią­ca moc­ne, afry­kań­skie rytmy.