Menu Zamknij

Tag: P.W. Elverum & Sun

Mount Eerie – Sauna

Kontemplacyjny album Phila Elveruma, samot­ni­ka z pół­noc­no-zachod­nie­go krań­ca Stanów Zjednoczonych. Mieszka on w Anacortes w sta­nie Waszyngton, żyje w cie­niu wiel­kiej góry, wśród mil­czą­cej przy­ro­dy, w świe­cie z mgły, tro­chę jak w „Miasteczku Twin Peaks” albo „Przystanku Alaska”.