Menu Zamknij

Tag: Paul Simon

Paul Simon – Stranger To Stranger

Pięć lat zabra­ło Paulowi Simonowi nagra­nie nowe­go albu­mu. W jed­nym z utwo­rów sły­chać tyka­nie zega­ra, ale 74-let­ni Amerykanin pograł tym razem bar­dzo nowo­cze­śnie. Czy pomógł pro­du­cent Roy Halee (lat 81!), któ­ry pra­co­wał już przy pierw­szych demów­kach Simon & Garfunkel w 1964 roku?