Menu Zamknij

Tag: piłka nożna

Krzysztof Stanowski – Stan futbolu

Jedną z moich waka­cyj­nych lek­tur była zeszło­rocz­na pro­duk­cja zało­ży­cie­la por­ta­lu Weszło. Nie piszę o głu­po­tach, cho­dzi o face­ta z okład­ki nowe­go „Pressa”. Jest zabaw­ny i bufo­no­wa­ty, a w jego książ­ce aneg­do­ty prze­wa­ża­ją nad śred­nią publicystyką.