Menu Zamknij

Tag: Polskie Nagrania

Lech Janerka – Piosenki

Piosenki” nagra­no 25 lat temu, uka­za­ły się dwa lata póź­niej. Obsuwa wyni­ka­ła m.in. z dar­cia kotów z cen­zu­rą („para­mi­li­tar­ne gołę­bie” źle; „dziw­nie roz­tar­gnio­ne gołę­bie” dobrze). Dziś Janerka – im star­szy, tym waż­niej­szy na pol­skiej sce­nie – może nie być zado­wo­lo­ny z tych kompromisów.