Menu Zamknij

Tag: Psychocukier

Psychocukier – Diamenty

Jeden z naj­bar­dziej kla­sycz­nie brzmią­cych roc­kan­drol­lo­wych skła­dów oddał swo­ją muzy­kę w ręce Mikołaja Bugajaka, pro­du­cen­ta dzia­ła­ją­ce­go w hip-hopie jako Noon. „Diamenty” zare­je­stro­wa­no na set­kę, a więc trzech muzy­ków gra­ło w jed­nym pomiesz­cze­niu, bez popra­wek. Płyta jest upo­rząd­ko­wa­na, mniej sza­lo­na niż wcze­śniej­sze trzy.