Menu Zamknij

Tag: Queer Resource Center

Queer Resource Center – Meeting New People

Energetyczny rock and roll z mię­dzy­na­ro­do­wej Warszawy. Po przyj­ściu Huberta Woźniakowskiego w skła­dzie zna­la­zło się dwie trze­cie zespo­łu Eric Shoves Them In His Pockets (tak­że Christoph Thun, muzyk gru­py Paula i Karol), ale Queer Resource Center gra szyb­ciej i ostrzej, mniej melan­cho­lij­nie niż ten zespół.