Menu Zamknij

Tag: RCA

Kings Of Leon – Mechanical Bull

Na tytu­ło­wym urzą­dze­niu nie­dziel­ni kow­bo­je mogą ćwi­czyć, zanim wezmą udział w praw­dzi­wym rodeo. Naśladuje ono ruchy praw­dzi­we­go byka. Kings Of Leon na nowej pły­cie naśla­du­ją swo­je wła­sne rodeo sprzed lat. Nagrali ją w swo­im Nashville, a pro­du­cen­tem jest spraw­dzo­ny Angelo Petraglia.