Menu Zamknij

Tag: Riverside

Riverside – Eye Of The Soundscape

W lutym zmarł 40-let­ni gita­rzy­sta Riverside Piotr Grudziński. Warszawski zespół odwo­łał kon­cer­ty do koń­ca roku, ale dokoń­czył pły­tę. Na dwu­pły­to­wej kom­pi­la­cji „Eye Of The Soundscape” zna­la­zło się tro­chę mate­ria­łu z wcze­śniej­szych limi­to­wa­nych wydań zespo­łu oraz parę nowości.