Menu Zamknij

Tag: Sen Zu

Sen Zu – Lunapark

Lubię takie zagad­ki: wydaw­ca pisze o 12 utwo­rach, a na mojej pły­cie tyl­ko 11. Wybija się sin­glo­we, otwie­ra­ją­ce „Efektywnie” – koja­rzy się z Rammsteinem, tyl­ko że bar­dziej sen­sow­nym. Gitarowe rif­fy są ide­al­nie sto­pio­ne z sam­pla­mi. Dalej jest już bar­dziej tra­dy­cyj­nie, gita­ro­wo i moc­no, jak to w SP Records.