Menu Zamknij

Tag: Ser Charles

Ser Charles – Ser Charles

Każde dziec­ko wycho­wa­ne w latach 90. zna Ser Charlesa. Sir Charles Barkley, jeden z naj­bar­dziej wyga­da­nych koszy­ka­rzy w NBA, dziś ma 51 lat i komen­tu­je koszy­ków­kę dla tele­wi­zji, ale pamię­ta­ją go osie­dla roz­sia­ne po całej Polsce. 31-let­ni woka­li­sta Ser Charlesa Stefan Kornacki dyk­cją i tre­ścią nawią­zu­je do rów­nie gada­tli­we­go inne­go pana po pięćdziesiątce.