Menu Zamknij

Tag: Sharon Van Etten

Sharon Van Etten – Are We There

Sharon Van Etten gra­ła kie­dyś w Warszawie przed The National (pamię­tam przez mgłę), a Aaron Dessner to pro­du­cent jej nagrań. To pew­nie też pomo­gło jej się prze­bić. Siedzi Van Etten w Nowym Jorku, zbie­ra pochwa­ły od zna­nych i lubia­nych. Czegoś waż­ne­go też chy­ba się od nich uczy, bo na obec­nym eta­pie jest doskonała.