Menu Zamknij

Tag: Sjón

Sjón – Suffer

Kolejną epką w dorob­ku (ofi­cjal­na nazwa to „short album”) Sjón prze­bi­li gra­ni­cę 20 minut, ale kie­dy wresz­cie wyda­dzą dłu­go­gra­ją­cą pły­tę? Łódzki kwin­tet, daw­niej kwar­tet, wyda­je się do tego goto­wy. Dawno już grał na wiel­kich festi­wa­lach, takich jak Open’er, wystę­po­wał w Anglii.