Menu Zamknij

Tag: Super Girl & Romantic Boys

Super Girl & Romantic Boys – Stop!klatka

Powrót wca­le nie taki nostal­gicz­ny. W zeszłym roku uka­zał się ocze­ki­wa­ny od deka­dy debiut Super Girl & Romantic Boys, a zespół zagrał nawet na Off Festivalu. Droga do nowych dzia­łań była otwar­ta. Teraz wyszła winy­lo­wa pły­ta, led­wie pięć pio­se­nek, w tym jeden cover, ale co to są za piosenki!