Menu Zamknij

Tag: Ten Typ Mes

Ten Typ Mes – Ała

Na swej dzie­sią­tej pły­cie Ten Typ Mes rów­nie chęt­nie rapu­je, co śpie­wa. Z pomo­cą Korteza, Lachowicza czy Obijalskiego nagry­wa pio­sen­ki dale­kie od hip-hopu. Co naj­waż­niej­sze – panu­je nad tym, by róż­no­rod­ność nie prze­ro­dzi­ła się w chaos.