Menu Zamknij

Tag: The Complainer

Ch-Ch-Ching – Dom

Świetny album, porów­ny­wal­ny z rewe­la­cyj­nym UL/KR. Skończona for­ma, intro i pięć utwo­rów – melo­dyj­nych, z pozo­ru nie­wy­piesz­czo­nych pio­se­nek. Coś, co przy­cho­dzi po dub­ste­pie – bar­dzo huma­ni­tar­na elektronika.