Menu Zamknij

Tag: The Dudes

Igor Spolski & The Dudes – Wakacje z Hindusami

Warszawa tak dale­ko, że po policz­kach pły­ną sło­ne kro­ple żołąd­ko­wej gorz­kiej” – to naj­waż­niej­sze sło­wa na nowej pły­cie Igora Spolskiego. Związany daw­niej z zespo­łem Płyny woka­li­sta i gita­rzy­sta (man­do­li­ni­sta, uku­le­li­sta...) kil­ka lat temu wybrał się na trzy mie­sią­ce do Nepalu, żeby nagrać album z lokal­ny­mi muzykami.