Menu Zamknij

Tag: The Poise Rite

The Poise Rite – Milosz Hated RockAndRoll

Poprzednia pły­ta była cała po pol­sku, ta – pią­ta w dorob­ku The Poise Rite – jest cała po angiel­sku. Zespół zasły­nął tym, że deka­dę temu prze­niósł się z Polski do Anglii i odniósł tam god­ne sza­cun­ku suk­ce­sy, jak występ na festi­wa­lu Glastonbury. Dziś skład jest roz­rzu­co­ny mię­dzy Rzeszów a Zjednoczone Królestwo.