Menu Zamknij

Tag: Tortoise

Tortoise – The Catastrophist

Zespół eks­pe­ry­men­tal­no-roc­ko­wy z Chicago nagry­wa moc­no jaz­zo­wy album. Pachnie to ety­kiet­ka­mi z głę­bo­kich lat 90. Tylko że Tortoise przy­by­wa z lat 90. innych od tych, o któ­rych myśli­my zazwy­czaj – dale­ko im do grun­ge­’u, hip-hopu i rap metalu.