Menu Zamknij

Tag: Trupa Trupa

Popsysze – Popstory

Muniek Staszczyk w latach 80. śpie­wał o tym, jak scho­dzi do gara­żu, a Popsysze, zespół o nie­wyj­ścio­wej nazwie, daje wła­śnie znać, że z gara­żu wycho­dzi i zaraz może być naj­faj­niej­szą mło­dą gita­ro­wą rze­czą. Ma refre­ny, melo­die, dobry wokal, a muzy­cy zna­ją się dobrze, m.in. z zespo­łu Towary Zastępcze.

Trupa Trupa – LP

O umie­ra­niu w Gdańsku i zabie­gach wokół. Trudno opi­sać ten album bez haseł Ścianka czy The Doors. Trupa Trupa pod­łą­cza orga­ny i w pół godzi­ny poka­zu­je, co ze sta­rej dobrej psy­cho­de­lii lat 60. i 70. zosta­ło dziś.