Menu Zamknij

Tag: We Call It A Sound

We Call It A Sound – Trójpole

Zespół spod Wolsztyna wydał trze­cią pły­tę. W tej chwi­li to duet bliź­nia­ków Filipa i Karola Majerowskich. Poprzedni album „Homes And Houses” sprzed dwóch lat moż­na było porów­nać z Twilite i Indigo Tree z ich elek­tro­nicz­nym indie. Nowa pły­ta nie przy­no­si ogrom­nych muzycz­nych zmian. Może wię­cej tu egzo­ty­ki z lat 80., któ­ra sta­no­wi moc­ny punkt „Trójpola”.