Menu Zamknij

Tag: Wichita

Waxahatchee – Ivy Tripp

Trzecia pły­ta Waxahatchee (czy­li Katie Crutchfield, rocz­nik 1989, któ­ra nagraw­szy debiut, zwia­ła z Alabamy na Brooklyn) to zara­zem pierw­sza w wytwór­ni nie mikro. O arty­st­ce gło­śno było już przy „Cerulean Salt” (2013). Teraz roc­ko­wa, z fol­ko­wym zabar­wie­niem, Waxahatchee poka­zu­je przy­stęp­ne obli­cze, co nie ozna­cza kon­wer­sji na pop.