Menu Zamknij

Tag: Wiki Królikowska

Krem – Zootoca Vivipara

Zaskakujące, że mają­cy spo­ro atu­tów i intry­gu­ją­cą for­mę fizycz­ną album jest rekla­mo­wa­ny nazwi­skiem wete­ra­na pol­skie­go prze­my­słu muzycz­ne­go: „Ten Krem pole­ca Andrzej Puczyński”. Przecież „ten” muzyk i pro­du­cent ma 67 lat, czyż­by więc „ten” Krem ukry­wał zmarszczki?