Menu Zamknij

Tag: Wild Beasts

Wild Beasts – Boy King

O ile „Present Tense”, poprzed­ni album Wild Beasts, opo­wia­dał o życiu onli­ne, o tyle pią­ta pły­ta Brytyjczyków mówi o sek­su­al­no­ści i wzor­cach męsko­ści. Jej brzmie­nie spo­ro zawdzię­cza czer­pią­ce­mu z disco i soulu popo­wi sprzed trzech-czte­rech dekad.