Menu Zamknij

Tag: Wojtek Mazolewski

Pink Freud – Horse & Power

Bardzo mi ten bend paso­wał do „DF”, kli­nicz­ny przy­pa­dek zaha­cza­ją­cej o jazz i o rock muzy­ki żywej i wymy­ka­ją­cej się. Pink Freud, sta­re konie, szu­ka­ją dobrej zaba­wy bez napi­na­nia się na wiel­ką ory­gi­nal­ność. A że świet­nie opa­no­wa­li instru­men­ty i mają spo­ro wyobraź­ni, szu­ka im się łatwo, a wyni­ki są wdzięczne.