Menu Zamknij

Tag: Astralwerks

Air – Le Voyage Dans La Lune

Podróż na księ­życ” Georges Méliès nakrę­cił w 1902. Ten kil­ku­na­sto­mi­nu­to­wy nie­my film został odno­wio­ny na bazie ręcz­nie kolo­ro­wa­nej kopii zna­le­zio­nej w Hiszpanii i wyświe­tlo­ny na festi­wa­lu w Cannes w zeszłym roku. O muzycz­ną ilu­stra­cję do nowej wer­sji popro­szo­no roda­ków Mélièsa, fran­cu­ski duet Air.