Menu Zamknij

Tag: Catz 'N Dogz

Catz ‘n Dogz – Basic Colour Theory

Nienachalna i przy­jem­na pły­ta. Nie ma na niej 100 proc. house­’u, cze­go moż­na było się spo­dzie­wać po Catz ‘n Dogz. Grzegorz Demiańczuk i Wojciech Tarańczuk nad trze­cią pły­tą pra­co­wa­li pół­to­ra roku – a wyda­ją ją w wytwór­ni Pets Recordings, któ­rą pro­wa­dzą od pię­ciu lat.