Menu Zamknij

Tag: Chłopcy kontra Basia

Chłopcy kontra Basia – Oj tak

Ta pły­ta uka­za­ła się parę tygo­dni temu, ale wciąż do mnie wra­ca. Jest lek­ka, prze­bo­jo­wa, a zara­zem nie­ty­po­wa muzycz­nie. Chłopcy kon­tra Basia to led­wie trio, któ­re­go muzy­ka – jak wska­zu­je nazwa – opie­ra się na kon­tra­ba­sie (Marcin Nenko) i gło­sie Basi Derlak gra­ją­cej tak­że na klar­ne­cie. Skład dopeł­nia Tomasz Waldowski, perkusista.