Menu Zamknij

Tag: Sza/Za

Lost Education – Book Of Dreams

Paweł Szamburski i Patryk Zakrocki to zestaw nie do zdar­cia. Muzyczni eks­pe­ry­men­ta­to­rzy – klar­ne­ci­sta i alto­wio­li­ni­sta – wystę­pu­ją wspól­nie pod szyl­dem SzaZa. Tym razem do współ­pra­cy zapro­si­li woka­list­kę Hannę Piosik i razem przy­ję­li szyld Lost Education.