Menu Zamknij

Tag: Vapour Trails

Vapour Trails – Vapour Trails

Debiut sta­ru­chów. Vapour Trails nazy­wa­li się bowiem wcze­śniej Phantom Taxi Ride, na Off Festivalu wystą­pi­li już w 2008 roku. Ich dłu­go wycze­ki­wa­na pły­ta nigdy się nie uka­za­ła. Teraz gru­pa odro­dzi­ła się pod nazwą Vapour Trails, ale na jej cze­le nadal stoi Krzysztof Rychard, jeden z cie­kaw­szych kom­po­zy­to­rów pol­skie­go indie rocka.