Menu Zamknij

Tag: 3275 kg Orchestra

3275 kg Orchestra – 1.

Ostatnio zapa­no­wa­ła moda na orkie­stry – moda pięk­na i słusz­na. Zbigniew Wodecki nagrał ponow­nie swój debiu­tanc­ki album z com­bo Mitch & Mitch oraz Polską Orkiestrą Radiową, Hey wystą­pił w Szczecińskiej Filharmonii w skła­dzie roz­sze­rzo­nym do 20 osób, album w Wielkiej Brytanii wyda­ła wła­śnie Warsaw Afrobeat Orchestra.