Menu Zamknij

Tag: Cass McCombs

Cass McCombs – Mangy Love

Ostatnio Cass McCombs nie zro­bił jed­ne­go fał­szy­we­go kro­ku. Wszystko, co nagra, zda­je się wcią­ga­ją­ce i sty­lo­we. Na swej ósmej pły­cie miesz­ka­ją­cy w Nowym Jorku Kalifornijczyk zatrud­nił aż 21 muzy­ków i zna­lazł się bli­sko popu, choć 13 lat po debiu­cie kan­ty pio­se­nek McCombsa i tak natu­ral­nie się wygładziły.