Menu Zamknij

Tag: Ciemnogrody

Ciemnogrody – Planetarna moc

Od bli­sko dwóch lat sły­chać było o nowym, pio­sen­ko­wym duecie Ciemnogrody. Warszawski zespół ma sła­bość lirycz­ną do kosmo­su, mody i magii, a muzycz­ną – do sza­lo­nych, kolo­ro­wych lat 80. Za muzy­kę i tek­sty odpo­wia­da Max Skiba, woka­list­ką jest Ada Fijał.