Menu Zamknij

Tag: Death Cab For Cutie

Death Cab For Cutie – Kintsugi

Do indie­roc­ko­wej gale­rii sław weszli albu­mem „Transatlanticism” z 2003 r., bar­dzo lek­kim, prze­cho­dzą­cym obok po latach roz­cza­ro­wu­ją­cej „nowej roc­ko­wej rewo­lu­cji” z tam­te­go okre­su. Teraz Death Cab For Cutie, gru­pa z chłod­ne­go sta­nu Waszyngton, wyda­ła ósmą pły­tę „Kintsugi”.