Menu Zamknij

Tag: Diiv

Diiv – Is The Is Are

Lider zespo­łu Zachary Cole Smith już od wyda­nia debiu­tanc­kiej pły­ty „Oshin” mówił o Diiv jako o następ­cach Nirvany, a o dru­giej pły­cie jako o wiel­kiej rze­czy: „Muszę pozo­stać przy życiu przy­naj­mniej do momen­tu, gdy album będzie skończony”.