Menu Zamknij

Tag: Gang Of Four

Gang Of Four – What Happens Next

Dziewiąta pły­ta Gang Of Four poka­zu­je, jak zbęd­ny może być powrót kogoś, kto w koń­cu lat 70. i na począt­ku 80. nagry­wał waż­ne pły­ty. Najciekawszymi albu­ma­mi Gang Of Four zawsze będą „Entertainment!” (1979) i „Solid Gold” (1981). To, czy aku­rat „What Happens Next” będzie w takim ran­kin­gu pią­te, czy ostat­nie, nie ma znaczenia.