Menu Zamknij

Tag: Jaga Jazzist

Jaga Jazzist – Starfire

Ośmioro Norwegów gra elek­tro­nicz­ny, pro­gre­syw­ny jazz-rock – czy ist­nie­je gorzej brzmią­cy opis? Zawartość „Starfire” jest bar­dziej nie­sza­blo­no­wa niż ta zbit­ka słów i nie powin­na odstrę­czać tych, któ­rzy na hasło „nu jazz” ucie­ka­ją w popłochu.