Menu Zamknij

Tag: Kapela Maliszów

Kapela Maliszów – Mazurki niepojęte

Jedna z naj­cie­kaw­szych grup sce­ny muzy­ki etnicz­nej, eks­per­ci od gra­nia na żywo, daje dowód stu­dyj­nej doj­rza­ło­ści. Malisze to trzy­oso­bo­wa rodzin­na kape­la w sta­rym sty­lu: ojciec Jan, uczeń swe­go ojca, przed­wo­jen­ne­go skrzyp­ka, i spad­ko­bier­ca jego instru­men­tów, 12-let­nia cór­ka Zuzanna gra­ją­ca na basach i bęb­nie oraz 16-let­ni syn Kacper, nie­by­wa­le uta­len­to­wa­ny skrzypek.