Menu Zamknij

Tag: Lisa Gerrard

Fuka Lata – Electric Princess EP

Niesamowicie roz­wi­ja się ten duet z Warszawy. Uczestnicy festi­wa­lu Open’er będą mie­li oka­zję przez chwi­lę poczuć się jak na bar­ce­loń­skiej Primaverze – w środ­ku nocy zagra dla nich czo­ło­wy przed­sta­wi­ciel euro­pej­skie­go elek­tro­nicz­ne­go popu. Nie tak pio­sen­ko­we­go, jak Novika albo Smolik, ale bar­dziej tajem­ni­cze­go i transowego.