Menu Zamknij

Tag: Mac DeMarco

Mac DeMarco – Another One

Rok po dobrze przy­ję­tej pły­cie „Salad Days” Mac DeMarco nagrał osiem nowych utwo­rów. Kanadyjczyk-nowo­jor­czyk nale­ży do mło­dych nadziei pio­sen­ko­pi­sar­stwa, ma nie­speł­na 25 lat, dużo instru­men­tów i spo­ry talent do ukła­da­nia dobrych melo­dii, któ­re sam nagry­wa i produkuje.