Menu Zamknij

Tag: Mama Selita

Mama Selita – Materialiści

Rock i hip-hop lubią się łączyć od zawsze. Kulminacją była może ścież­ka dźwię­ko­wa do fil­mu „Sądna noc” i zespół Body Count kie­ro­wa­ny przez Ice‑T. W Polsce do takie­go mię­si­ste­go gra­nia jako pierw­si zapi­sa­li się Kazik i Blendersi, póź­niej np. pro­mo­wa­ny przez Zbigniewa Hołdysa zespół 100 proc. Bawełny.