Menu Zamknij

Tag: Marek Dziedzic

Mela Koteluk – Migracje

Doskonałe sin­gle – „Fastrygi” i „Żurawie ori­ga­mi” – zapo­wia­da­ły trzę­sie­nie zie­mi. Od dru­giej pły­ty Meli Koteluk pod noga­mi zadrża­ło, ale Pałac Kultury stoi moc­no, do rewo­lu­cji dale­ko. Brzmienie „Migracji” jest wybit­ne – nie wni­ka­jąc w ksią­żecz­kę, roz­po­zna­łem, że odpo­wia­da za to Marek Dziedzic, pro­du­cent Sorry Boys czy Ballad i Romansów.